ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №51" Криворізької міської ради

 

Навчальний процес

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 

 

            Педагоги КЗ "ДНЗ(ясла-садок) №51" КМР "Оленка" працюють за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція)
та освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років "Дитина".

(зміст програми можна переглянути за посиланням https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf )
– Навчальний матеріал та освітні технології підбираються з урахуванням особистості кожної дитини.


– В нашому дошкільному закладі створюються умови для розвитку особистості через задоволення її базових потреб відповідно до соціокультурних норм.


– Постійно створюється та оновлюється якісне розвивальне середовище, що забезпечує впровадження нових технологій в освітньо - виховний процес.


– Створюються умови для збереження психофізичного здоров’я дітей через різноманітні форми рухової активності.


– Ведеться робота з удосконалення і збагачення зв’язного мовлення дошкільників під час проведення різноманітних заходів.Пріоритетного значення в дошкільному закаді набула  проблема створення умов для соціально-комунікативного розвитку особистості дитини, її психологічного і фізіологічного комфорту; виховання соціально адаптованої особистості. 

 

          Зміст педагогічної роботи будується на основі завдань:
 
- Модернізація змісту дошкільної освіти за новим Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція). 
- Забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти у форматі дошкільного закладу соціально-комунікативного напрямку. 
- Оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до Базового компоненту.
- Збереження і зміцнення фізичного, морального і психічного здоров'я дитини. 

- Виховання дитини, як громадянина України, національно свідомої, життєво компетентної особистості. 

- Формування творчої особистості. 
- Модернізація змісту і форм підвищення фахової майстерності педагогів шляхом використання новітніх педагогічних технологій. 

 

 

 

 

 

Педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання
на 2019-2020 навчальний рік:

 

1. Розпочати роботу щодо впровадження інноваційних та сучасних інформаційних технологій засобами пошуково-експерементальної діяльності, спрямованих на збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини

 

2.Удосконалювати роботу з формування мовленнєвої та пізнавальної компетентності дошкільників на основі створення якісного освітнього середовища, відповідно до принципів наступності закладу дошкільної ланки - початкової освіти "Нової української школи" в умовах реформування освіти

 

3.Підсумувати роботу з ефективної організації фізкультурно-оздоровчої роботи, спрямованої на формування ціннісного ставлення та зміцнення фізичного і психічного здоров`я у дошкільників